FASTIGHETSÄGARE

Som fastighetsägare/bostadsrättförening bär du ansvaret för att uppnå en hälsosam miljö för dina hyresgäster i bostäder och gemensamma utrymmen. Bristande ventilation är den vanligaste orsaken till mögelproblem inomhus och skapar en ohälsosam miljö att vistas i. Andningsproblem, allergier, trötthet är följden av problem med mögel och problemen kan även bli kroniska. Att utsätta barn för dessa miljöer har visat sig vara extra hälsovådligt och är upphov till trötthet med koncentrationssvårigheter som följd. Alltså ingen bra miljö för någon som befinner sig i utvecklingsåren. Badrum,soprum fasader, illaluktande trapphus,nikotinsanering i lägenheter etc är några av de områden där vi kan lösa era problem. Kontakta oss för gratis rådgivning och kostnadsförslag!

 

.